Tin tức

Cung cấp, lắp đặt HT thông tin, đấu nối thử nghiệm Rơle – Nhà máy nhiệt điện Formosa Hà Tĩnh.

12/13/2017 2:48:16 PM


Ngày 18/04/2015, Công ty Cổ phần Công nghiệp Phương Nam đã kí hợp đồng "Cung cấp, lắp đặt HT  thông tin, đấu nối thử nghiệm Rơle – Nhà máy nhiệt điện Formosa Hà Tĩnh" với Formosa Hà Tĩnh. Hợp đồng được thực hiện ngay quý II năm 2015 và đã đi vào hoạt động thành công
Các tin đã đăng:
   Cung cấp VTTB thông tin – TBA 220KV Hải Hà
   Cung cấp, lắp đặt HT thông tin, bảo vệ, SCADA nhà máy thủy điện Chi Khê
   Cung cấp, lắp đặt VTTB TBA 110kV Phú Bình
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống viễn thông - DA TBA 500kV Phố Nối
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Tây Hồ
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Kim Động
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Hải Dương 2
   Xây lắp phần thông tin - Dự án "Đường dây 220kV Thanh Hóa - Vinh (mạch 2)"
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin - DA TBA 110kV Nhơn Trạch
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin - DA TBA 500kV NM Nhiệt điện Duyên Hải