Dịch vụ

Tư vấn, thiết kế, cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống đa lĩnh vực

Tư vấn, thiết kế, cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống

Chi tiết


Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống thông tin, truyền dẫn, SCADA, bảo vệ mạch điện.

Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống thông tin truyền dẫn, SCADA, bảo vệ mạch điện.

Chi tiết


Hàn nối, đo kiểm hệ thống cáp quang OPGW, ADSS, NMOC

Hàn nối, đo kiểm hệ thống cáp quang OPGW, NMOC, ADSS

Chi tiết


Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống thông tin

Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống thông tin

Chi tiết