Tin tức

Cung cấp VTTB thông tin – TBA 220KV Hải Hà

12/13/2017 10:24:15 AM


Ngày 27/07/2015, Công ty Cổ phần Công nghiệp Phương Nam đã kí hợp đồng "Cung cấp VTTB thông tin – TBA 220KV Hải Hà" với Toshiba Việt Nam. Chủ đầu tư dự án là Ban QLDA các công trình điện Miền Bắc. Hợp đồng được thực hiện ngay quý III năm 2015.


Lúc 22h30' ngày 30/12/2015, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB), Công ty CP Công nghiệp Phương nam đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, thi công, quản lý vận hành và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện công trình TBA 220kV Khu công nghiệp Hải Hà thành công.

Các tin đã đăng:
   Cung cấp, lắp đặt HT thông tin, bảo vệ, SCADA nhà máy thủy điện Chi Khê
   Cung cấp, lắp đặt VTTB TBA 110kV Phú Bình
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống viễn thông - DA TBA 500kV Phố Nối
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Tây Hồ
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Kim Động
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Hải Dương 2
   Xây lắp phần thông tin - Dự án "Đường dây 220kV Thanh Hóa - Vinh (mạch 2)"
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin - DA TBA 110kV Nhơn Trạch
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin - DA TBA 500kV NM Nhiệt điện Duyên Hải
   Lắp đặt hệ thống thông tin - Dự án Nhà máy thủy điện Hủa Na