Tin tức

Cung cấp, lắp đặt HT thông tin, bảo vệ, SCADA nhà máy thủy điện Chi Khê

12/13/2017 9:54:30 AM


Ngày 24/08/2015, Công ty Cổ phần Công nghiệp Phương Nam đã kí hợp đồng "Cung cấp, lắp đặt HT thông tin, bảo vệ, SCADA nhà máy thủy điện Chi Khê" với Công ty CP Năng Lượng AGRITA Nghệ Tĩnh. Hợp đồng được thực hiện ngay quý IV năm 2015.Ảnh Thủy điện Chi Khê, Nghệ AnCác tin đã đăng:
   Cung cấp, lắp đặt VTTB TBA 110kV Phú Bình
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống viễn thông - DA TBA 500kV Phố Nối
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Tây Hồ
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Kim Động
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Hải Dương 2
   Xây lắp phần thông tin - Dự án "Đường dây 220kV Thanh Hóa - Vinh (mạch 2)"
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin - DA TBA 110kV Nhơn Trạch
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin - DA TBA 500kV NM Nhiệt điện Duyên Hải
   Lắp đặt hệ thống thông tin - Dự án Nhà máy thủy điện Hủa Na
   Cung cấp lắp đặt hệ thống thông tin - Nhà máy Thủy điện Khe Bố