Tin tức

Cung cấp, lắp đặt VTTB TBA 110kV Phú Bình

12/13/2017 9:31:34 AM


Ngày 22/09/2015, Công ty Cổ phần Công nghiệp Phương Nam đã kí hợp đồng "Cung cấp, lắp đặt VTTB TBA 110kV Phú Bình" với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc. Hợp đồng được thực hiện ngay sau đó.

Chiều 29-11-2016, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty lưới điện Cao Thế Miền Bắc, Công ty Điện lực Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Công nghiệp Phương Nam đã tiến hành nghiệm thu, đóng điện thành công và đưa vào vận hành công trình trạm biến áp 110kV Phú Bình và các đường dây đấu nối theo đúng quy trình, quy phạm. Trạm có công suất 40000KVA do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư.

Trạm biến áp 110kV Phú Bình được xây dựng với mục đích tăng cường khả năng cung cấp điện phụ tải cho Tổ hợp công nghệ cao Samsung, KCN Yên Bình, KCN Điềm Thụy và các khu vực lân cận. Để bắt kịp tiến độ thi công của dự án xây dựng trạm 110kV Phú Bình, từ quý III/2015, các lộ đường dây xuất tuyến 35kV, 22kV do Công ty Điện lực Thái Nguyên làm đại diện chủ đầu tư không ngừng ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công. Quy mô của công trình bao gồm 08 đường dây xuất tuyến trong đó có 02 xuất tuyến 35KV và 06 xuất tuyến 22kV. Khối lượng thi công chính xây dựng mới và cải tạo 10.799m đường dây trên không 22kV, 35kV và xây dựng mới 4.667m tuyến cáp ngầm 22kV, 35kV. Công trình được xây dựng trên địa phận các xã Đồng Tiến, Hồng Tiến huyện Phổ Yên và KCN Điềm Thụy huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên với tổng số vốn đầu tư trên 44 tỷ đồng.


Ảnh: Trạm biến áp 110kV Phú Bình, Thái Nguyên.Các tin đã đăng:
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống viễn thông - DA TBA 500kV Phố Nối
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Tây Hồ
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Kim Động
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Hải Dương 2
   Xây lắp phần thông tin - Dự án "Đường dây 220kV Thanh Hóa - Vinh (mạch 2)"
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin - DA TBA 110kV Nhơn Trạch
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin - DA TBA 500kV NM Nhiệt điện Duyên Hải
   Lắp đặt hệ thống thông tin - Dự án Nhà máy thủy điện Hủa Na
   Cung cấp lắp đặt hệ thống thông tin - Nhà máy Thủy điện Khe Bố
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin - DA TBA 500kV NM Nhiệt điện Mông Dương