Tin tức

Cung cấp, lắp đặt hệ thống viễn thông - DA TBA 500kV Phố Nối

8/15/2014 11:36:06 AM


Ngày 25/07/2014 Công ty Cổ phần Công nghiệp Phương Nam đã kí hợp đồng : " Cung cấp, lắp đặt hệ thống viễn thông - Dự án TBA 500kV Phố Nối" với  Siemens Ltd. Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT). Hợp đồng được thực hiện trong năm 2014, 2015. Đây là công trình quan trọng của NPT tại Miền Bắc.
Các tin đã đăng:
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Tây Hồ
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Kim Động
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Hải Dương 2
   Xây lắp phần thông tin - Dự án "Đường dây 220kV Thanh Hóa - Vinh (mạch 2)"
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin - DA TBA 110kV Nhơn Trạch
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin - DA TBA 500kV NM Nhiệt điện Duyên Hải
   Lắp đặt hệ thống thông tin - Dự án Nhà máy thủy điện Hủa Na
   Cung cấp lắp đặt hệ thống thông tin - Nhà máy Thủy điện Khe Bố
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin - DA TBA 500kV NM Nhiệt điện Mông Dương
   Cung cấp hệ thống nguồn 48VDC TBA 500kV Nho Quan