Tin tức

Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Tây Hồ

8/2/2014 8:47:32 PM


Ngày 27/03/2014 Công ty Cổ phần Công nghiệp Phương Nam đã kí hợp đồng : " Cung cấp VTTB thông tin - Dự án TBA 220kV Tây Hồ" với Công ty TNHH Siemens Vietnam. Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội. Hợp đồng được thực hiện trong quý III-2014, đây là công trình trọng điểm góp phần bảo đảm điện cho Thủ đô Hà Nội.
Các tin đã đăng:
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Kim Động
   Cung cấp VTTB thông tin - DA TBA 220kV Hải Dương 2
   Xây lắp phần thông tin - Dự án "Đường dây 220kV Thanh Hóa - Vinh (mạch 2)"
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin - DA TBA 110kV Nhơn Trạch
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin - DA TBA 500kV NM Nhiệt điện Duyên Hải
   Lắp đặt hệ thống thông tin - Dự án Nhà máy thủy điện Hủa Na
   Cung cấp lắp đặt hệ thống thông tin - Nhà máy Thủy điện Khe Bố
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin - DA TBA 500kV NM Nhiệt điện Mông Dương
   Cung cấp hệ thống nguồn 48VDC TBA 500kV Nho Quan
   Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin - Dự án TBA 110kV Phong điện Bạc Liêu