Sản phẩm

Coriant Surpass hiT 7025

Giá bán: Liên hệ

Lượt xem: 1343

Chi tiết sản phẩm
Coriant Surpass hiT 7025

  • - Card SCE Plus
  • P/N S42024-L5661-A1
  • - Card CC+1xSTM-4/1
   P/N S42024-L5459-A1
  • - Card CC+1xSTM-16/4
   P/N S42024-L5470-A1
  • - Card 2xSTM-1
   P/N S42024-L5484-A2
  • - Card 1xSTM-4
  • P/N S42024-L5464-A1

  • - Card 8xFE/L2B
  • P/N S42024-L5495-B1

  • - Card 21xE1
  • P/N S42024-L5479-A1

  • - Card 21xE1 IO (120Ω)
  • P/N S42024-L5560-A1

  • - Card Power for hiT 7025
  • P/N S42024-L5477-A1