Sản phẩm

Loop AM3440-A

Giá bán: Liên hệ

Lượt xem: 1115

Chi tiết sản phẩm

Loop-AM3440 Access DCS-MUX

Các đặc điểm:
Hỗ trợ DS0 DACS (Digital Access Cross-Connect System) với đầy đủ tính năng “cross-connect”
Hai bộ điều khiển, hai nguồn (–48V DC) với chia tải Có cơ cấu bảo vệ 1:1, Y-BOX
Có cơ cấu bảo vệ 1:1 cho E1, T1, FOM
Cấu hình bảo vệ vòng Ring PDH: QE1, QT1, FOM, MiniQE1 Console, Telnet, SLIP, SNMP, và hỗ trợ quản lý Inband
Cổng giao diện Craft cho kết nối tới màn hình LCD bên ngoài Phù hợp với SNMP dựa trên hệ thống quản lý mạng GUI và được hỗ trợ bởi LoopView và Loop iNMS Hỗ trợ 3 kiểu khung: AM3440-A/AM3440-B/AM3440-C


Cung cấp các card rời cho thiết bị

AM3440-CHAJ-G
AM3440-CCA-G
AM3440-S5-G
AM3440-E120-G
AM3440-8EM-E-G
AM3440-12FXO-G
AM3440-12FXS-S1-PWR-G
AM3440-8RS232-RJ-G
AM3440-8CD-GSản phẩm cùng loại