Giải pháp

Tư vấn, thiết kế, cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống

9/24/2012 1:53:15 PM


+ Cung cấp giải pháp về hệ thống truyền dẫn quang trong công nghiệp, điện lực.

+ Cung cấp giải pháp về hệ thống truyền dẫn tải ba PLC, truyền dẫn viba.

+ Cung cấp giải pháp về hệ thống SCADA trong công nghiệp, điện lực.

+ Cung cấp giải pháp về hệ thống bảo vệ mạch điện

+ Cung cấp giải pháp trong lĩnh vực điện, t động hóa, đo lường điều khiển, viễn thông ứng dụng trong nhà máy công nghiệp, nhà máy điện, trạm biến áp, tòa nhà.   Các tin đã đăng:
   Bảo vệ so lệch đường dây truyền tải điện
   SCADA - Hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát