Sản phẩm

Huawei OptiX OSN 1500

Giá bán: Liên hệ

Lượt xem: 223

Chi tiết sản phẩm
Huawei OptiX OSN 1500

Được tích hợp bởi các kỹ thuật: SDH-phương thức truyền đồng bộ, WDM-ghép kênh phân chia theo bước sóng, Ethernet, ATM-phương thức truyền tải không đồng bộ, PDH-phương thức cận đồng bộ. Có hai kiểu OptiX OSN 1500 do sự khác nhau về dung lượng truy nhập: OptiX OSN 1500A và OptiX OSN 1500B. OptiX OSN 1500 được ứng dụng trong lớp truy nhập của mạng MAN, có thể kêt nối với các thiết bị OptiX OSN 9500, OptiX OSN 7500, OptiX OSN 3500, OptiX OSN 2500 với các kiểu giao diện STM-16, STM-4, STM-1, STM-1 điện, dịch vụ E4, dịch vụ E3/T3, dịch vụ E1/T1.