Sản phẩm

Huawei OptiX OSN 3500

Giá bán: Liên hệ

Lượt xem: 217

Chi tiết sản phẩm
Huawei OptiX OSN 3500

OSN 3500 là thiết bị thế hệ sau được phát triển bởi Huawei với các chức năng chính: SDH, WDM ghép kênh phân chia theo bước sóng, Ethernet, ATM phương thức truyền tải không đồng bộ, PDH hệ thống số cận đồng bộ, Truyền dẫn hiệu quả các dịch vụ thoại và dữ liệu, với các kiểu giao diện STM-64, STM-16, STM-4, STM-1, FE, GE, E3/T3, E1/T1, STM-4, STM-1 ATM….OSN 3500 được ứng dụng trong mạng truyền dẫn sử dụng chủ yếu ở lớp hội tụ và trục của mạng MAN. OptiX OSN 3500 có thể kết hợp với các thiêt bị khác như: OptiX OSN 9500, OptiX OSN 7500, OptiX OSN 2500, OptiX OSN 1500.

No. Model Description
1 OptiX OSN 3500(V100R010)
1.1 Main Equipment
1.1.1 Rack
SSNB9RACK05 N63E Assemble Rack(2200x600x300mm),Type III
1.1.2 Subrack
SSN1SUBRACK01 Type III Subrack
1.1.3 System Unit
SSN4GSCC System Control and Communication Board
SSN3PSXCSA OSN 3500-200G TDM and 100G Packet Switching and Synchronous Timing Board
SSN1AUX System Auxiliary Interface Board
SSN1PIUB Power Interface Unit
1.1.4 PDH Board
SSN2PQ1B03 63xE1 Service Processing Board(E1/120ohm)
1.1.5 Ethernet Transparent Transmission Board
SSN2EFT8A 8-Port 10M/100M Ethernet Transparent Transmission Processing Board
1.1.6 Connection Board
SSN1D12S 32xE1/T1 Electrical Interface Switching Board(120 Ohm)
1.1.7 Baseboard
SSN1SLQ4A 4xSTM-4 Optical Interface Board(SFP)
SSN1SLD1602 2xSTM-16 Optical Interface Board
1.1.8 SFP/XFP
eSFP-1310nm-S-4.1/ESCON SM/DVB ASI SM Optical Transceiver,eSFP,1310nm,STM4,-15~-8dBm,-30dBm,LC,SM,15km
eSFP-1550nm-L-4.2 Optical Transceiver,eSFP,1550nm,STM4,-3~2dBm,-30dBm,LC,SM,80km
eSFP-1550nm-L-16.2 Optical Transceiver,eSFP,1550nm,STM16,-2~3dBm,-30dBm,LC,SM,80km