Sản phẩm

Huawei OptiX OSN 2500

Giá bán: Liên hệ

Lượt xem: 180

Chi tiết sản phẩm
Huawei OptiX OSN 2500

Cũng là sản phẩm của Huawei tích hợp bởi các chức năng: SDH, WDM-ghép kênh phân chia theo bước sóng, Ethernet, ATM phương thức truyền tải không đồng bộ, PDH-hệ thống số cận đồng bộ, SNA-khu vực mạng lưu trữ, DVB, truyền hình quảng bá số. Với các kiểu giao diện STM-16, STM-4, STM-1, STM-1 điện, E4, E3/T3, E1/T1, OptiX OSN 2500 sử dụng chủ yếu tại lớp biên và lớp truy nhập của mạng MAN. OptiX OSN 2500 có thể kết nối với các thiết bị khác như OptiX OSN 9500, OptiX OSN 7500, OptiX OSN 3500, OptiX OSN 1500.


No.

Part Number

Model

Description

1

OptiX OSN 2500

1.1

Main Equipment

1.1.1

Rack


02112953

SSQB9RACK01

N63E Assemble Rack(2200x600x300mm)

1.1.2

Subrack


02300619

SSQESUBRACK

Enhanced Subrack

1.1.3

Common Board


03023DPE

SSQ2SAP02

System Auxiliary Process Board


03055430

SSQ5CXLQ417

4xSTM-4 System Control,Cross-connect,Optical Interface Board(L-4.2,LC)

1.1.4

STM-1 Optical Interface Board


03053164

SSN1SLQ1A(S-1.1,LC)

4xSTM-1 Optical Interface Board(S-1.1,LC)


03053171

SSN1SLQ1A(L-1.1,LC)

4xSTM-1 Optical Interface Board(L-1.1,LC)

1.1.5

PDH Tributary Board


03021SJC

SSN2PQ1B03

63xE1 Service Processing Board(E1/120ohm)

1.1.6

Ethernet Transparent Transmission Board


03020UGV

SSN2EFT8A

8-Port 10M/100M Ethernet Transparent Transmission Processing Board

1.1.7

Connection Board


03026728

SSN1D12S

32xE1/T1 Electrical Interface Switching Board(120 Ohm)