Sản phẩm

Alcatel-Lucent 1650SM-C

Giá bán: Liên hệ

Lượt xem: 775

Chi tiết sản phẩm
Alcatel-Lucent 1650SM-CCung cấp các card rời
- 2 x COMPACT ADM 1/1
P/N 3AL79090BA
- P63E1
P/N 3AL79092AA
- A21E1
P/N 3AL78832AA
- CONG1 x CONTROL AND GENERAL I/F Rel 2.1B4 (SYDINET)
P/N 3AL78830AD
- SERGI 1 x SERVICES AND GENERAL I/F
P/N 3AL98269AA